Tag Archives: làm việc máy tính

Giữ sức khỏe cho người thường xuyên dùng máy tính

Giữ sức khỏe cho người thường xuyên dùng máy tính

Nháy mắt Quy tắc khác không thể bỏ qua khi làm việc máy tinh là tránh nhìn chằm chằm vào màn hình mà nên thường xuyên chớp mắt để tránh khô mắt. Tuân the quy tắc 20-20-20 khi làm việc